Γενικά νέα Νέα για το World of Warcraft, The Burning Crusade και Wrath of the Lich King.


Επιστροφή   WorldofWarcraft.GR Forums > Ειδήσεις > Γενικά νέα


Patch 4.2 PTR
LinkBack Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
Νέα Μηνύματα 10-05-11, 12:20   #1
Συντονιστής
 
Το avatar του χρήστη Ragnadriel
 Ragnadriel
των Real Life

Εγγραφή: 29-09-2009
Περιοχή: Κάπου στην Ευρώπη.
Μηνύματα: 3.851
Εικόνες: 471
Ragnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really nice
News Cataclysm Patch 4.2 PTR

Update: Ενεργοποιήθηκε το patch 4.2 στα Public Test Realms. Ακολουθούν τα πιο πρόσφατα PTR patch notes. (Updated 13/5)

Καλή αναμονή λοιπόν, και όχι, δεν γνωρίζουμε πότε θα βγεί το 4.2 στους live servers.


Παράθεση από Blizzard: (Πηγή)

General

All existing Valor Points in the Currency tab have been converted to Justice Points.

Achievements

Bear-ly Made It (new achievement): Save all four prisoners before they are sacrificed in Zul'Aman on Heroic difficulty.

Classes: General


All healing critical strikes now heal for 2 times a normal heal (+100%), up from 1.5 times a normal heal (+50%).
Players are once again free to dance in combat (without causing graphic errors). Other animations, such as attacks, will take precedence over dancing. The dance animation will be suppressed until the higher priority animation is complete. Fun has been unnerfed.
Buffs

All class abilities which place a buff on friendly targets no longer generate any threat. This goes for raid-wide buffs like Mark of the Wild and Power Word: Fortitude, as well as triggered effects such as Blessed Resilience or Fingers of Frost, and single-target buffs like Dark Intent and Hysteria. The exception is buffs which directly cause healing or damage, such as Thorns or Renew. Abilities such as these still generate normal threat.


Crowd Control

Many crowd control abilities no longer cause creatures to attack players when they are cast. The creature will not attack the player when the crowd control wears off, and nearby creatures will not become hostile to the player either. However, if a visible player gets too close to the target creature, the creature will remember and attack the player when the crowd control effect wears off. The intent is to make it easier for dungeon groups to manage crowd control assignments and pulling packs of hostile NPCs. The abilities affected by this change are: Hibernate, Entangling Roots, Wyvern Sting (will still cause hostility when it begins to deal damage), Freezing Trap, Polymorph, Repentance, Shackle Undead, Blind, Hex, Bind Elemental, Banish, Seduction.


Pets

The Aggressive pet stance has been removed and replaced with the Assist stance. This stance will cause the player's pet to attack the player's target. The pet will not change targets unless the master attacks a new target for a few seconds.


Spell Interrupts


When interrupted while casting a single-school spell such as Mind Flay or Frostbolt, players will now be able to cast dual-school spells such as Mind Spike (Frost and Shadow schools) or Frostfire Bolt (Frost and Fire schools). However, being interrupted while casting a dual-school spell will still interrupt all respective schools as intended.Death Knights


Obliterate base damage has been reduced to 150% weapon damage, down from 160%.
Talent Specializations

Frost

Annihilation now increases Obliterate damage by 12/24/36%, down from 15/30/45%.


Unholy

Unholy Might now increases Strength by 10%, up from 5%.


<!>
Παράθεση από Blizzard: (Πηγή)
Druids


Druids now gain 1 attack power per point of Strength, down from 2. They continue to gain 2 attack power per point of Agility while in Cat Form or Bear Form.
Entangling Roots and the equivalent spell triggered by Nature's Grasp no longer deal damage.
Ferocious Bite damage has been increased by 15%. In addition, its base cost has been reduced to 25 energy and it can use up to 25 energy, for up to a 100% damage increase.
Innervate now grants an ally target 5% of his or her maximum mana over 10 seconds, but still grants 20% of the druid's maximum mana over 10 seconds when self-cast.
Mangle (Cat) damage at level 80 and above has been increased to 530% weapon damage, up from 460%.
Omen of Clarity clearcasting buff from now lasts 15 seconds, up from 8 seconds.
Ravage damage at level 80 and above has been increased to 975% weapon damage, up from 850%.
Shred damage at level 80 and above has been increased to 520% weapon damage, up from 450%.
Swipe (Cat) now deals 600% weapon damage at level 80 or higher, down from 670%.
Talent Specializations

Balance

Earth and Moon's duration has been increased to 15 seconds, up from 12.
Fungal Growth spell visual effect has been updated to be less visually intrusive and more aesthetic.
Lunar Shower has been redesigned. When casting Moonfire, the druid gains Lunar Shower. Lunar Shower increases the direct damage done by Moonfire by 15/30/45%, and reduces the mana cost by 10/20/30%. This effect stacks up to 3 times and lasts 3 seconds. While under the effects of Lunar Shower, Moonfire generates 8 Solar Energy, and Sunfire generates 8 Lunar Energy. The amount of Lunar/Solar Energy gained does not change based on the number of points spent in the talent, or stacks of Lunar Shower. Those druids who wish to delay transition in or out of an Eclipse state should now cast the one of their two basic attacks which will not move the Eclipse bar (either Starfire or Wrath).
Solar Beam has a new spell effect.
Wild Mushroom: Detonate can now also trigger Earth and Moon, in addition to Starfire and Wrath.


Restoration

Symbiosis (Mastery) has been removed and replaced with Harmony. Harmony increases direct healing by an additional 10%, and casting direct healing spells grants an additional 10% bonus to periodic healing for 10 seconds. Each point of mastery increases each bonus by an additional 1.25%. Healing Touch, Nourish, Swiftmend, and the initial heal from Regrowth are considered direct healing spells for the purposes of this Mastery. All other healing from druid spells is considered periodic.
Glyphs

Glyph of Berserk duration increase is now 10 seconds, up from 5.
Glyph of Ferocious Bite has been redesigned. It now causes Ferocious Bite to heal the caster for 1% of maximum health for each 10 energy used.
Glyph of Innervate now causes the druid to gain 10% of his or her maximum mana over 10 seconds when Innervate is used on a friendly target, in addition to Innervate's base effect.Hunters


Multi-shot damage has been reduced. It now deals 120% weapon damage at level 80 or higher, down from 137%.
Traps now scale with hunter stats such as hit, expertise, spell penetration and attack power as intended.

Mages


Ring of Frost now has a 1.5-second cast time.
Spellsteal now has a 6-second cooldown.

Paladins

Divine Light mana cost has been increased to 35% of base mana, up from 30%.
Flash of Light mana cost has been increased to 31% of base mana, up from 27%.
Holy Light mana cost has been increased to 12% of base mana, up from 10%.
Rebuke, Divine Shield and Divine Protection have new icons.
Talent Specializations

Holy

Beacon of Light can no longer be dispelled.
Denounce has been redesigned. It still reduces the mana cost of Exorcism. However, it no longer has a chance on Holy Shock of making Exorcism free and instant. Instead, it has a 50/100% chance to prevent the Exorcism target from causing critical effects for the next 6 seconds. This effect can be dispelled.
Holy Shock mana cost has been decreased increased to 7% 9% of base mana, down up from 8%.
Infusion of Light can now lower the cast time of Flash of Light by 0.75/1.5 seconds, in addition to Holy Light and Divine Light. In addition, the old Denounce spell overlay effect has been transferred to Infusion of Light since Denounce is no longer a proc.
Speed of Light now increases movement speed when Holy Radiance or Divine Protection are cast. In addition, this talent now reduces the cooldown of Holy Radiance by 13/26/40 seconds, up from 10/20/30.


Protection

Ardent Defender has a new spell effect.
Hammer of the Righteous mana cost has been lowered to 10%, down from 12% to match Crusader Strike.
Holy Shield now increases block chance by 5% while active, instead of increasing the amount of damage blocked by 10%.
Judgements of the Wise now procs on attempt rather than on strike, which means judgements that miss can still grant mana. This is to help ensure Protection paladins are not starved for mana if they aren't capped on hit rating.


Retribution

Selfless Healer can no longer be dispelled and cannot be stolen via Spellsteal; and, in addition to its current effects, it lowers the cooldown of Word of Glory by 5/10 seconds.

Priests


Devouring Plague damage done has been decreased by 12%.
Mind Blast damage done has been increased by 12%.
Shadow Word: Death damage done has been increased by 12%.
Shadow Word: Pain damage done has been decreased by 12%.
Talent Specializations

Shadow

Mind Flay damage done has been increased by 12%.
Vampiric Touch damage done has been decreased by 12%.
Priest Bug Fixes

Players will no longer prematurely cancel a channeled spell when clicking on the Lightwell.Rogues


Blind duration against enemy NPCs is now 1 minute, while the duration against players remains 8 seconds.
Stealth now once again begins its cooldown once the rogue leaves Stealth.

Shaman

Lightning Shield and Water Shield can no longer be dispelled.
Unleash Elements is now in the Nature school, and thus can no longer be used if a shaman's Nature school has been locked out.
Water Shield has had its internal cooldown reduced to 3.5 seconds, once again matching other shields. The amount of mana restored when Water Shield procs has been reduced by 50%.
Talent Specializations

Elemental

Lava Flows now grants a 30/60/90% haste buff when a Flame Shock effect is dispelled, up from 10/20/30%.
Thunderstorm now reduces the movement speed of players it knocks back by 40% for 5 seconds.


Restoration

Improved Water Shield has been redesigned and renamed Resurgence. When Water Shield is active, Resurgence causes critical direct heals to restore mana (Resurgence rank 2 is roughly equal to 150% of the old Improved Water Shield value when a Healing Wave or Greater Healing Wave critically hits, and scaled down accordingly for faster or multi-target spells).
Mana Tide now grants 200% of the caster's Spirit, down from 400%.
Glyphs

Glyph of Unleashed Lightning (new Prime glyph) allows Lightning Bolt to be cast while moving.Warlocks


Drain Life's damage has been reduced by approximately 25%.
Soul Harvest has a new spell effect.
Warlock Bug Fixes

It is no longer possible to leave combat while channeling Drain Soul.Warriors


Overpower now has a 1.5-second cooldown and global cooldown (Taste for Blood's Overpower cooldown has not changed).
Retaliation, Recklessness and Shield Wall no longer have stance requirements.

Dungeons & Raids


Dungeon Journal is in the process of being implemented. While some UI elements may exist in the current Public Test Realm build, the feature is not yet complete.
The Firelands, a new 10- and 25-player raid, is now available for limited testing. Please visit the PTR Discussion forum for the latest raid testing schedule.
Deadmines

Vanessa VanCleef (Heroic difficulty) now has a sweet, sweet voice to accompany her dialog.Guilds


The daily guild experience cap has been increased by 25%.
The weekly guild reputation cap has been increased by 25%.
The guild experience cap is now removed at level 20, down from level 23.
The Reins of the Dark Phoenix, purchased from the Guild Vendor, has had its art improved. It's now less transparent and indisputably more awesome.

Items

Darkmoon Card: Hurricane damage done when triggered has been increased by 40%, however, it can no longer deal critical strikes and no longer receives any modifiers to its damage from the equipping player.
Set Bonuses

The 2-piece resilience bonus from Cataclysm PvP sets no longer stacks. If a player wears 2 pieces each from 2 different Cataclysm sets, the player will only receive the 400 resilience rating bonus once. This change does not apply to PvP sets from prior expansions.
The 4-piece Elemental shaman PvP set bonus (Gladiator's Thunderfist set) has been redesigned. It now causes Lightning Shield to generate an extra charge, rather than consuming one, when it is triggered by receiving damage, up to a maximum of 3 (9 with the Rolling Thunder talent).Professions


Jewelcrafting

The shield block value bonus from Eternal Earthsiege Diamond has been increased to 3%, up from 1%.


Skinning

Players can no longer skin corpses already being actively skinned or looted by other players.PvP


Battlegrounds

Eye of the Storm has been added into the rotation as a 10-man Rated Battleground. The tug-of-war style capture points have been replaced with Arathi Basin style capture points to better support 10v10 competition. This change applies only to Rated Battlegrounds. Eye of the Storm is otherwise still a 15-player Battleground with tug-of-war style capture points.
War Games

Many improvements are being made to the War Games interface, though the changes are not yet fully functional.
Conquest Points

The minimum cap on Conquest Points earned per week is now 1500 at 1500 or less Battleground rating. The maximum cap remains 3000 at 3000 or more Battleground rating. The cap continues to scale non-linearly between those two points.
The game now separately tracks different Conquest Point caps for Battlegrounds and Arenas. The cap for Arena rating will always be 2/3 of the cap for Battleground rating at any given Arena rating. Players may earn a total number of Conquest Points per week equal to the higher of these two caps, but once players have reached the cap for either Arenas or Battlegrounds, they can no longer earn Conquest Points from that source. Conquest Points from Battleground holidays only count toward the total Conquest Point cap.Quests & Creatures

There are no longer oddities in the critical strike and dodge chance of lower-level creatures.

User Interface

Characters can now be reorganized at the Character Selection screen. This feature not yet fully functional and the reorganization of characters doesn't save at this time.
The cast bar can now be moved to display below the Character frame.
Move Pad is a mouse-click interface for movement which is now built into the base interface.
Raid Profiles are in the process of being implemented and are not fully functional. Raid Profiles will allow players to save the raid window user interface layout based on type of content (i.e. 10-player raids, 25-player raids, Battlegrounds, etc.).

__________________
Ένας για όλους και όλοι για μένα.
Και ο Marilian ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.Mission accomplished:

Τελευταία επεξεργασία από Ragnadriel : 15-05-11 στις 14:08
Ο χρήστης Ragnadriel δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 10-05-11, 12:21   #2
Συντονιστής
 
Το avatar του χρήστη Ragnadriel
 Ragnadriel
των Real Life

Εγγραφή: 29-09-2009
Περιοχή: Κάπου στην Ευρώπη.
Μηνύματα: 3.851
Εικόνες: 471
Ragnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really nice
Προεπιλογή

Όσον αφορά τις αλλαγές στο crowd control (Πόσο πιο CASUAL-friendly να γίνει αυτό το game?) το daily blink προσφέρει μια χιουμοριστική προσέγγιση:

The Daily Blink - The Future of Crowd Control
__________________
Ένας για όλους και όλοι για μένα.
Και ο Marilian ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.Mission accomplished:

Τελευταία επεξεργασία από Ragnadriel : 10-05-11 στις 12:23
Ο χρήστης Ragnadriel δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-05-11, 09:55   #3
Συντονιστής
 
Το avatar του χρήστη Ragnadriel
 Ragnadriel
των Real Life

Εγγραφή: 29-09-2009
Περιοχή: Κάπου στην Ευρώπη.
Μηνύματα: 3.851
Εικόνες: 471
Ragnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really nice
Προεπιλογή

Παράθεση:

All healing critical strikes now heal for 2 times a normal heal (+100%), up from 1.5 times a normal heal (+50%).
Ότι θυμούνται χαίρονται. Εχμ, thread updated 10/5.

Σήμερα το πρωί ήταν δυνατόν να κάνει κάποιος PTR character copy κιόλας, οπότε rush it. Περισσότερα νέα και διευκρινίσεις μέσα στην ημέρα.
__________________
Ένας για όλους και όλοι για μένα.
Και ο Marilian ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.Mission accomplished:
Ο χρήστης Ragnadriel δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-05-11, 10:30   #4
Ήρωας
 
Το avatar του χρήστη destone
 Epithdeios
των Spectrum

EN-Lightbringer (PvE)
Εγγραφή: 10-04-2010
Μηνύματα: 244
destone is on a distinguished road
Προεπιλογή

bear-----> cat (boooooost)
__________________
Ο χρήστης destone δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-05-11, 14:27   #5
Ήρωας
 
Το avatar του χρήστη Gaidoyroktonos
 Oluevaera
των Valhall

EN-Ragnaros (PvP)
Εγγραφή: 25-03-2010
Μηνύματα: 161
Εικόνες: 2
Gaidoyroktonos is on a distinguished road
Προεπιλογή

Οι Feral droods θα δουν ασπρη μερα!!!!
Ο χρήστης Gaidoyroktonos δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-05-11, 14:53   #6
Μαχητής
 
Το avatar του χρήστη goltnum9
 Mythoos
των The Alpha and The Omega

EN-Turalyon (PvE)
Εγγραφή: 03-07-2010
Μηνύματα: 70
goltnum9 is on a distinguished road
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο Ragnadriel Εμφάνιση μηνυμάτων
(Πόσο πιο CASUAL-friendly να γίνει αυτό το game?)
Εχει πολυ ακομα....δυστυχως
Και τελικα τα βρισκουν μπροστα τους με το παρων content να βγαινει απο πολυ λιγα guild(σε σχεση με το παρελθον)

Παντως μπηκα PTR σημερα. Τι χαρα για τους Paladin παλι δεν θα ξερουμε που ειναι το Rebuke...lol
__________________
The Alpha and The Omega Site
Ο χρήστης goltnum9 δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-05-11, 15:10   #7
Ήρωας
 
Το avatar του χρήστη Tàk
 Tàk
των Hybrid Species

EN-Haomarush (PvP)
Εγγραφή: 15-10-2008
Μηνύματα: 636
Εικόνες: 1
Tàk is on a distinguished road
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο Ragnadriel Εμφάνιση μηνυμάτων
Ότι θυμούνται χαίρονται. Εχμ, thread updated 10/5.

Σήμερα το πρωί ήταν δυνατόν να κάνει κάποιος PTR character copy κιόλας, οπότε rush it. Περισσότερα νέα και διευκρινίσεις μέσα στην ημέρα.
Έλα να σε δω full reforge σε crit κατσικούλα! Έλα να δεις τι γλύκα του holy pala στο TBC ^^

Πρόβλεψη/κληρονομικό χάρισμα:
Όλοι οι pvp healers θα το γυρίσουν σε crit, με αποτέλεσμα δραματικό QQ στα fora.
Όλοι οι pve healers θα το γυρίσουν σε crit, με αποτέλεσμα δραματικό overhealing.

Change has been reverted.

QQ
__________________


A Born Hybrid, More than a Clan... It's a Brotherhood, It's what we do. From now until the end of the world, we and it shall be remembered, we few, we band of brothers, for he who sheds his blood with me shall forever be my brother.

Hybrid Species
Ο χρήστης Tàk δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-05-11, 15:17   #8
Συντονιστής
 
Το avatar του χρήστη Ragnadriel
 Ragnadriel
των Real Life

Εγγραφή: 29-09-2009
Περιοχή: Κάπου στην Ευρώπη.
Μηνύματα: 3.851
Εικόνες: 471
Ragnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really nice
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο Tàk Εμφάνιση μηνυμάτων
Έλα να σε δω full reforge σε crit κατσικούλα! Έλα να δεις τι γλύκα του holy pala στο TBC ^^

Πρόβλεψη/κληρονομικό χάρισμα:
Όλοι οι pvp healers θα το γυρίσουν σε crit, με αποτέλεσμα δραματικό QQ στα fora.
Όλοι οι pve healers θα το γυρίσουν σε crit, με αποτέλεσμα δραματικό overhealing.

Change has been reverted.

QQ
Όσο καλό και αν είναι, ως healer ΠΟΤΕ δεν βασίζεσαι στο crit για να κάνει την δουλειά σου (εκτός και αν ναι, είσαι holy pala άλλης εποχής).
__________________
Ένας για όλους και όλοι για μένα.
Και ο Marilian ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.Mission accomplished:
Ο χρήστης Ragnadriel δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-05-11, 18:02   #9
Ήρωας
 
Το avatar του χρήστη RaZZoR
 Xeryu


EN-Tarren Mill (PvP)
Εγγραφή: 22-11-2008
Περιοχή: La Mia
Μηνύματα: 672
RaZZoR is on a distinguished road
Προεπιλογή

ευτυχώς σε αυτό το patch προσέξανε και λίγο τους rogues

Did you see what Ι did there? :>
Ο χρήστης RaZZoR δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-05-11, 18:18   #10
Μαχητής
 
Το avatar του χρήστη Kyriarxos
 Kyriarxos
των SHAC

EN-Twilight's Hammer (PvP)
Εγγραφή: 07-07-2010
Μηνύματα: 32
Kyriarxos is on a distinguished road
Προεπιλογή


Παράθεση από Blizzard: (Πηγή)


Elemental

Lava Flows now grants a 30/60/90% haste buff when a Flame Shock effect is dispelled, up from 10/20/30%.
Thunderstorm now reduces the movement speed of players it knocks back by 40% for 5 seconds.
Μετά από ένα ολόκληρο season άρχισαν επιτέλους τα ele buffs, έστω και μικρά είναι μια λιαχτίδα φωτός για το ele pvp το οποίο αυτή τη στιγμή μόνο viable δεν είναι ( τουλάχιστον στις αρένες ).

Δεν λέω, το state του συγκεκριμένου spec στο Season8 ήταν γελοίο ( LSD 1.0 says hi ! ) και άξιζε nerf to the ground αλλά τι να πεις, κάθε patch φέρνει και ένα FOTM comp.

Πιστεύω θα έρθουν και άλλα buff στο μέλλον γιατί είναι γνωστό πως ότι πάει στον πάτο κάποτε ξαναφτάνει στην κορυφή.

Anyways !
όποιος θέλει poke me στο PTR @ Stormielol / Epilogue.
Ο χρήστης Kyriarxos δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση


Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν μπορείς να δημιουργήσεις θέματα
Δεν μπορείς να στείλεις απαντήσεις
Δεν μπορείς να αποστείλεις συνημμένα
Δεν μπορείς να διορθώσεις τα μηνύματα σου

BB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Trackbacks are σε λειτουργία
Pingbacks are σε λειτουργία
Refbacks are σε λειτουργίαΌλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:31.

Σύστημα Forum: vBulletin
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
WorldofWarcraft.GR (c) 2004-2011

Blizzard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17