Γενικά νέα Νέα για το World of Warcraft, The Burning Crusade και Wrath of the Lich King.


Επιστροφή   WorldofWarcraft.GR Forums > Ειδήσεις > Γενικά νέα


New Patch 3.0.8
LinkBack Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
Νέα Μηνύματα 11-12-08, 18:45   #1
Administrator
 
Το avatar του χρήστη Predator
 Predator


EN-Twisting Nether (PvP)
Εγγραφή: 03-10-2008
Περιοχή: Hawaii
Μηνύματα: 76
Predator is on a distinguished road
Προεπιλογή New Patch 3.0.8

Εδώ είναι οι αλλαγές που ήδη εφαρμόζονται στους PTR Servers και σύντομα και στους Live όπου παίζουμε με το νέο patch 3.0.8. <!>


Παράθεση από Blizzard: (Πηγή)
General

* Players may now create death knights on any realm once they reach level 55.
* Bonus Armor: The mechanics for items with bonus armor on them has changed (any cloth, leather, mail, or plate items with extra armor, or any other items with any armor). Bonus armor beyond the base armor of an item will no longer be multiplied by any talents or by the bonuses of Bear Form, Dire Bear Form, or Frost Presence.
* Racial restrictions on mounts have now been lifted. Night elves on mechanostriders? Tauren on raptors? You’re not seeing things.
* Tapping: All player spells which cause a creature to become aggressive to you will now also immediately cause the creature to be tapped.
* A new mailbox is now available at the Crows Tavern in the Dalaran Sewers.
* We have added over 60 new graveyards to Kalimdor and the Eastern Kingdoms.
* The run speed in spirit form has been increased by 50%. Night Elves in Wisp form will now move at 75% speed.

Achievements

* The Loremaster of Kalimdor Achievement has had its quest amount reduced.
* The Winds of the North has had its requirements changed. This achievement is now earned by getting Exalted with the Alliance Vanguard or Horde Expedition.

PvP

* Arenas
o All rage and runic power are set to 0 when an Arena begins and the preparation period is over.
* Battlegrounds
o Lake Wintergrasp
+ Wintergrasp Commendations can now also be purchased for the low low price of 9 Wintergrasp Marks of Honor. Players can visit their respective Wintergrasp vendors and put those Marks of Honor to use!
+ Elementals should now always despawn when the battle begins.
+ Wintergrasp now extends further south so that more revenants can be reached.
+ There are now three ranks in Wintergrasp: Recruit, Corporal, and First Lieutenant.
+ Players will be eligible for participation rewards after two honorable kills.
+ Players will receive increased honor with increased rank.
+ Players will receive additional Marks of Honor at Corporal or higher rank.
+ Players will receive corporal rank at 5 honorable kills instead of two.
o Strand of the Ancients
+ Antipersonnel Turrets will now gain vehicle immunities, use falloff damage, and damage increased to 4000 + 200 per level to compensate for falloff.
+ Seaforium charges have been moved closer to the graveyards on the 2nd tier.

Death Knights
o All multi-rune abilities generate 15 runic power.
o Anti-Magic Shell: The cooldown has been lowered to 45 sec from 60 sec.
o Blood Aura now grants 2/4% instead of 1/2% healing.
o Blood Presence now grants 2/4% instead of 1/2% healing.
o Bloody Strikes will receive extra bonus damage from Pestilence.
o Bone Shield: The mitigation has been reduced from 40% to 20%.
o Corpse Explosion: Damage increased substantially, added 5 sec. cooldown, and changed cost to 40 runic power.
o Dark Command: Range increased to 30 yards.
o Death Knights have access to unique death-knight only facial textures and skin tones. These can be selected at the character creation screen.
o Death Pact now grants 40% instead of 20% healing.
o Frost Presence: The bonus armor has been increased from 60 to 80% and magic damage reduction increased from 5 to 15%.
o Heart Strike no longer has a haste debuff but will now be able to strike two targets.
o Horn of Winter now has no cost and grants 10 runic power in addition to its stat buff, but has a 30 sec cooldown.
o Icebound Fortitude now reduces damage by 20% instead of 50%. The amount of damage reduced increases with bonus Defense (to about 35% for 540 Defense, but can go higher).
o Night of the Dead now grants 40/70% passive area spell avoidance to your pet in addition to its current effects.
o Outbreak will no longer receive bonus damage from pestilence. The bonus from Plague Strike and Blood Boil has been increased slightly.
o Pestilence no longer has a 10 seconds cooldown.
o Raise Dead has now been split into two spells:
+ Raise Dead now raises a ghoul or pet ghoul (if talented). Requires corpse dust if no humanoid corpse is nearby.
+ Raise Ally now raises a fallen party member as a ghoul and has no reagent. Available at level 72. This should now last for 4 minutes.
o Rune of the Stoneskin Gargoyle (two-handed only) now grants 25 Defense and 2% Stamina.
o Rune Strike: Damage decreased from 200% to 150% but threat increased to 150% from 100%.
o Shadow of Death: The duration has been changed from 45 seconds to 25 seconds.
o Unholy Blight had had its cost reduced from 60 to 40 runic power.
o Wandering Plague will now properly reset after being cast.
o Vampiric Blood: In addition to its current effects, also adds 20% health temporarily.
o Will of the Necropolis will now reduce the damage of any attack that takes the DK below 35% health by 5 /10/15% instead of boosting armor when wounded,

Druids
o Feral Attack Power: All weapons now have the potential to grant feral attack power based on their dps (as compared to the best superior-quality weapons available at level 60). Players will see their existing feral weapons grant roughly the same attack power as they did before (+/- 2 or so), but many new weapons will be options for the feral druid. Some feral weapons have had strength converted to attack power to be more appealing to other classes able to equip them. All druids will see the amount of feral attack power granted by an item in the item tooltip, if it grants any, but other players will not see that information.
o Remove Curse and Abolish Poison can now be used in Moonkin form.
o Genesis: Now works with Tranquility and Hurricane.
o Growl: Range increased to 30 yards.
o King of the Jungle - The Bear effect is now physical, and thus cannot be dispelled.
o Nature's Grace - Now also effects Revive.
o Primal Tenacity: Now reduces the cost of Bear Form, Cat Form, and Dire Bear Form by 17/33/50% in addition to its previous effects.
o Protector of the Pack: No longer changes value based on party size.
o Savage Roar: The buff now persists outside of Cat Form but only provides its benefits while in Cat Form.
o Starfall will now be cancelled by any shapeshifting.
o Survival of the Fittest: This talent now grants 22/44/66% bonus armor in Bear Form and Dire Bear Form in addition to all of its previous effects.
o Swipe: Swipe (Cat) has now been added at level 71, dealing 260% weapon damage, costs 50 energy with no cooldown. All talents affecting the Bear Form version affect the Cat Form one as well.
o Wild Growth now has a 6 second cooldown.

Hunters
o All Hunter pet abilities with a cooldown of 30 seconds or more are no longer on the global cooldown.
o Aspect of the Wild - This aspect is now raid-wide.
o Call of the Wild: The benefit from this pet talent now applies to only the Hunter and their own pet.
o Deterrence: Design changed to grant 100% parry and 100% chance to "deflect" spells coming from the front, but prevents the Hunter from attacking. Lasts 5 sec. 60 sec. cooldown.
o Improved Tracking(Survival): This talent has been slightly re-designed. Now reads: While tracking Beasts, Demons, Dragonkin, Elementals, Giants, Humanoids and Undead, all ranged damage done to those types is increased by 1/2/3/4/5%.
o Kill Shot – Cooldown reduced to 15 seconds, down from 35 sec.
o Kindred Spirits: This talent now grants only 3/6/9/12/15% pet damage.
o The coefficient of Rake (Cat) and Scorpid Venom (Scorpid) has been lowered.
o Readiness: No longer resets the cooldown on Bestial Wrath.
o Steady Shot: Now gains 10% of attack power as damage instead of 20%.
o Serpent’s Swiftness: This talent now grants only 2/4/6/8/10% bonus attack speed to pet. The hunter attack speed bonus is unchanged.
o Unleashed Fury: This talent now grants only 3/6/9/12/15% pet damage.
o Viper Sting: Now drains a percentage of maximum mana.
o Volley: The damage has been reduced on all ranks by approximately 30% (including attack power scaling).

Mages
o Arcane Blast: This ability has been significantly changed. Arcane Blast now increases the damage of the next Arcane spell by 15%. However, using Arcane Blast itself does not consume the charge itself. Each time you cast Arcane Blast, the damage of Arcane spells is increased by 15% and the mana cost of Arcane Blast is increased by 200%. This effect stacks up to 3 times and lasts 10 seconds or until any Arcane damage spell except Arcane Blast is cast.
o Arcane Flows: Now also reduces the cooldown of Evocation by 1m/2m.
o Elemental Precision: Renamed to Precision and now works on all spells.
o Evocation: Cooldown reduced to 4 min.
o Improved Blizzard: The snaring effect has been reduced to 20/40/50%.
o Slow Fall is now castable on others.
o Torment the Weak: Now works with Arcane Blast and does bonus damage against targets afflicted with any type of slow (such as the combat slow from Thunder Clap).

Paladins
o Avenging Wrath: Divine Shield, Divine Protection, and Hand of Protection, and Avenging Wrath cannot be used within 30 seconds of each other anymore. Forbearance removed from Avenging Wrath.
o Divine Protection: The penalty has been removed.
o Divine Shield: The penalty has been changed so that all damage done is reduced by 50% in place of an attack speed penalty.
o Hand of Reckoning(NEW): Available on trainers at level 16. It’s a 30 yard range taunt that causes Holy damage.
o Judgements of the Pure: This Holy talent now increases the damage done by Seals and Judgements.
o Judgement of Wisdom: Now returns a percentage of base mana instead of a percentage of max mana.
o Sacred Duty: Interaction with Divine Shield and Divine Protection removed, but stamina bonus increased.

Priests
o Abolish Disease and Cure Disease can now be cast while in Shadowform.
o Holy: Circle of Healing now has a 6 second cooldown.
o Levitate is now castable on others.
o Mana Burn: Now burns a percentage of maximum mana.
o Shadow
+ Shadowform: You can now shift into Shadowform while mounted or sitting.
+ Vampiric Embrace- Mana cost of this spell has been removed.

Rogues
o Fan of Knives: The cooldown has been removed. In addition, now deals 150% of weapon damage when used while daggers are equipped.
o Feint: Rank 8 now reduces the damage taken from area of effect attacks by 50% for 6 seconds in addition to its existing effects.

Shaman
o Fire Nova Totem: Now no longer generates threat.
o Healing Way: Now only one application is required to reach full benefit. No longer stacks.
o Improved Water Shield: Lesser Healing Wave now has a reduced chance to trigger this talent.
o Magma Totem: The damage and scaling has been increased and no longer generates threat.
o Mental Quickness: Reduced the mana cost of instant cast Shaman spells by 2/4/6% and increases spell power by an amount equal to 23/46/70% of your agility.
o Searing Totem (Rank 4) now does the proper damage for its rank.
o Tremor Totem's duration has been increased from 2 minutes to 5 minutes.
o Elemental
+ Elemental Shields: This talent has been removed. It has now been merged with Elemental Warding.
+ Elemental Warding: Now reduces all damage taken by 2/4/6%. Changed from only reducing Nature, Fire and Frost by 4/7/10%.
+ New Talent: Shamanism-Your Lightning Bolt spell gains an additional 2/4/6/8/10% and your Lava Burst gains an additional 4/8/12/16/20% of your bonus damage effects.
+ Storm, Earth and Fire: This talent has been moved up in the tree, and its talent points have been reduced to 3 down from 5. Wind Shock is also included in the range increase (with Earth Shock). The damage bonus to Flame Shock has been increased, up from 10/20/30/40/50 to 20/40/60.
+ Unrelenting Storm: point cost reduced to 3, down from 5. Now does 4/8/12%

Warlocks
o Drain Mana: Now drains a percentage of maximum mana.
o Emberstorm: Now works with Conflagrate.
o Ritual of Summoning: Will now create a summoning portal object which can be re-used for multiple summons for 5 minutes.

Warriors
o Bloodthirst: Charges have been decreased to 3, but the effect has been raised to 1% per charge.
o Fury: Bloodsurge: Now has a chance to trigger from any hit with Heroic Strike, Bloodthirst, or Whirlwind.
o Fury:Titan's Grip: The hit chance penalty has been removed.
o Taunt: Range increased to 30 yards.

Professions
o Alchemy
+ All flasks no longer require an alchemy lab to create.
o Blacksmithing
+ Reduced the spell power on the Titansteel Guardian to bring it in line with its item level.
+ Increased the material requirements to make high level frost resistance gear created with blacksmithing.
o Engineering
+ Engineers may now be able to properly engineer Centrifuge Constructs.
o Inscription
+ Glyph of Death Strike has also been reduced by 50% to 1% healing per 5 Runic Power.
+ Glyph of Deterrence: Now -10 seconds instead of -20.
+ Glyph of Holy Light now affects friendly targets in a larger radius.
+ Glyph of Horn of Winter now increases the duration by 60 sec.
o Leatherworking
+ Iceborne Belt pattern skill up range has been increased to the correct range.
o Mining
+ Weakened Giants and Iron Rune Sentinels can now be correctly mined.
o Skinning
+ Increased the critical strike rating granted by ranks 5 and 6 of Master of Anatomy.
+ Carrion Fleshstrippers are now skinnable.

Quests
o The quest, "Scare the Guano Out of Them!" now only requires 10 Darkclaw Guano, down from 15. Also, only the character that scared the bat, or their party, may now loot the guano.
o Shoveltusk Meat obtained during the quest, "Shoveltusk Soup Again?" is now correctly flagged as a quest item with no sell price.
o During the quest, "Scalped!", you can no longer use Ahunae's Knife to scalp kills that you aren't tapped to.
o The path followed by the Har'koa's Kitten during the quest, "I Sense a Disturbance" has been improved.
o Westguard Sergeants, Winterhoof Braves, and Ethereal Frostworgs should no longer attempt to attack their opposite faction counterparts unless the character controlling them is first attacked.
o Westguard Sergeant and Winterhoof Brave demoralizing shouts will now only affect the Winterskorn vrykul and worgs at Skorn.
o Various fixes to the Queen Angerboda event during the quest, "The Slumbering King".
o The daily quest, "Shoot 'Em Up" now only requires 15 Jotunheim Proto-Drakes to be shot down, down from 20. As well, the harpoon now only costs 5 energy to shoot, down from 10.

Dungeons and Raids
o The Obsidian Sanctum
+ Players will now be affected by Twilight Residue when they leave the Twilight Realm. Twilight Residue grants immunity to Fire and Shadow damage for a few seconds.

User Interface
o For additional notes on Lua and XML changes please visit the UI & Macros forum.

Items
o Amberglow Signet now correctly grants Hit Rating.
o Deadly Gladiator's Staff has had the Agility and Critical strike rating restored to ratios consistent with other instances of the Gladiator's Staff.
o Gifts and Pledges of Adoration for the capital cities are now soulbound.
o The Flag of Ownership now has only a 60s cooldown to match the 60s duration of the flag.
o The following crafted weapons have had their stats adjusted to properly reflect their intended power:
+ Corroded Saronite Edge, Corroded Saronite Woundbringer, Cudgel of Saronite Justice, Furious Saronite Beaststick, Saronite Spellblade, Saronite Shiv, Savage Cobalt Slicer, Notched Cobalt War Axe, Sturdy Cobalt Quickblade, Cobalt Tenderizer
o Living Lashers can now properly be skinned with Herbalism.
o Players can now open clams while riding a vehicle, sitting, mounted, stealthed, and invisible.
o Reduced the stats on the Savage Cobalt Slicer to match the weapon's level.
o Some low-level rogue pvp gloves were accidentally omitted from the patch 3.0.3 update. This has been rectified.
o Some neglected creatures in Icecrown have found the contents of their pockets.
o Totem of Hex now correctly grants 165 spell power to Chain Lightning and Lightning Bolt, up from 85.
o The white Polar Bear mount is now the proper (larger) size.

World Environment
o Incapacitating Shout now has an 8 second duration.
o Conquered Soul of the Blighcallers are no longer AE immune.
o Corrected a raid emote in Violet Hold to display the proper creature name.
o Corrected a redundant aura tooltip for Locust Swarm in Naxxramas.
o Several creatures in the Construct Quarter of Naxxramas did not have Heroic values for hit points and damage.
o Storm Peaks, Grom'arsh Crash Site - Peon Gakra is now an innkeeper and the zeppelin hull, an inn.

Bug Fixes
o Death Knight: Corpse Explosion: Fixed a bug where how much Runic Power the Death Knight had was affecting the damage done, and also increased the damage substantially.
o Druid: Savage Fury - Mangle (Bear) damage was being increased by a higher percentage than intended. This has been fixed, and in result Mangle (Bear) should see roughly a 16% damage reduction. Also fixed a bug with Savage Fury where the Rake bleed effect was not being increased.
o Fixed a bug with a Wild Mustard plant that was under the ground in Dalaran.
o Paladin: Repentance: Avenger’s Shield no longer breaks Repentance, but unfortunately, Seal of Vengeance and Corruption damage will break it again. This will be corrected in a future patch.
o Paladin: Shield of Righteousness now properly shares a cooldown for both ranks.
o Priest: Mind Flay - Fixed a bug with targeting where you would not deal damage if not facing the target while channeling.
o Shaman: Elemental Shields was reducing flat physical damage, not a percentage. Now properly reduced by a percentage.
o Shaman: Lava Lash - Fixed a bug which allowed you to use the ability even if you had a shield in offhand. Now requires a 1hand axe, fist or dagger to be able to be used.
o Shaman: Fixed a bug where Thunderstorm (Elemental) was knocking back 15 yards, instead of 20. It should now roughly knockback the correct length of 20 yards.
o The Wintergrasp Aura should now properly update in all instances, transferring the buff when the zone control changes.Μπορειτε να παντα να ενημερώνεστε εδώ.
__________________
In WoW, it's important to remember that anyone that has accomplished more than you is a no lifer and anyone who has accomplished less than you is a noob.
Ο χρήστης Predator δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-12-08, 20:11   #2
Banned
 
Εγγραφή: 13-10-2008
Περιοχή: Λαμία
Μηνύματα: 195
Senereison is an unknown quantity at this point
Προεπιλογή

Το έκαναν χειρότερο η μου φαίνεται?

Τελευταία επεξεργασία από Senereison : 11-12-08 στις 20:15
Ο χρήστης Senereison δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-12-08, 22:30   #3
Administrator
 
Το avatar του χρήστη Predator
 Predator


EN-Twisting Nether (PvP)
Εγγραφή: 03-10-2008
Περιοχή: Hawaii
Μηνύματα: 76
Predator is on a distinguished road
Προεπιλογή

Μπορείς για μια φορά σε ένα απο τα 100894080573908 ποστς σου να γράψεις κατι σαν άνθρωπος ? Σε τι πράγμα αναφέρεσαι ?
__________________
In WoW, it's important to remember that anyone that has accomplished more than you is a no lifer and anyone who has accomplished less than you is a noob.
Ο χρήστης Predator δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-12-08, 22:56   #4
Ήρωας
 
Το avatar του χρήστη Gilgallad
 Gilgallad
των Fleurs De Mal

EN-Darkspear (PvE)
Εγγραφή: 13-10-2008
Μηνύματα: 102
Gilgallad is on a distinguished road
Προεπιλογή

Σίγουρα δεν εννοείς το 3.0.4?
Ο χρήστης Gilgallad δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 11-12-08, 23:39   #5
Administrator
 
Το avatar του χρήστη Predator
 Predator


EN-Twisting Nether (PvP)
Εγγραφή: 03-10-2008
Περιοχή: Hawaii
Μηνύματα: 76
Predator is on a distinguished road
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο Gilgallad Εμφάνιση μηνυμάτων
Σίγουρα δεν εννοείς το 3.0.4?
3.0.8 είναι, έπεσα πάνω σε ενημέρωση :/
__________________
In WoW, it's important to remember that anyone that has accomplished more than you is a no lifer and anyone who has accomplished less than you is a noob.
Ο χρήστης Predator δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 12-12-08, 02:35   #6
Administrator
 
Το avatar του χρήστη deMented
 Pandaphile


EN-Ragnaros (PvP)
Εγγραφή: 25-07-2008
Περιοχή: Καλλιθέα, Αθήνα
Μηνύματα: 315
deMented is on a distinguished road
Προεπιλογή

Παράθεση:
o Fury:Titan's Grip: The hit chance penalty has been removed.
....έλεος..............
Ο χρήστης deMented δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 12-12-08, 12:11   #7
Μαχητής
 
Το avatar του χρήστη Onyx
 Zhal


Εγγραφή: 17-10-2008
Περιοχή: Outer Space
Μηνύματα: 37
Onyx is on a distinguished road
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο Predator Εμφάνιση μηνυμάτων
Μπορείς για μια φορά σε ένα απο τα 100894080573908 ποστς σου να γράψεις κατι σαν άνθρωπος ? Σε τι πράγμα αναφέρεσαι ?
Rofl. Οι πατάτες πάνε και έρχονται.
__________________
"Knowledge talks, wisdom listens."
Ο χρήστης Onyx δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 12-12-08, 13:02   #8
Νέο μέλος
 Tinyshot


EN-Genjuros (PvP)
Εγγραφή: 22-10-2008
Μηνύματα: 2
T1nyshot is on a distinguished road
Προεπιλογή

Πάντως τους hunter στο PvE at least τους γ@μ!σ@ν...! -10% damage done by pets! και 10% λιγότερο ap όταν Cαstaroun Steady shot!... Τώρα στο PvP αν και υπάρχει μια σημαντική βελτίωσή στο Deterrence δεν πιστεύω πως είναι αρκετό.Χάνουν movement speed και dmg από τα pets...
Ο χρήστης T1nyshot δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 12-12-08, 14:01   #9
Μαχητής
 
Το avatar του χρήστη devil.wont.cry
 Despondency


EN-Twisting Nether (PvP)
Εγγραφή: 02-10-2008
Περιοχή: Αθήνα
Μηνύματα: 36
devil.wont.cry is on a distinguished road
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο Predator Εμφάνιση μηνυμάτων
Death Knights
o All multi-rune abilities generate 15 runic power.
o Anti-Magic Shell: The cooldown has been lowered to 45 sec from 60 sec.
o Blood Aura now grants 2/4% instead of 1/2% healing.
o Blood Presence now grants 2/4% instead of 1/2% healing.
o Bloody Strikes will receive extra bonus damage from Pestilence.
o Dark Command: Range increased to 30 yards.
o Death Pact now grants 40% instead of 20% healing.
o Frost Presence: The bonus armor has been increased from 60 to 80% and magic damage reduction increased from 5 to 15%.
o Heart Strike no longer has a haste debuff but will now be able to strike two targets.
o Horn of Winter now has no cost and grants 10 runic power in addition to its stat buff, but has a 30 sec cooldown.
o Night of the Dead now grants 40/70% passive area spell avoidance to your pet in addition to its current effects.
o Outbreak will no longer receive bonus damage from pestilence. The bonus from Plague Strike and Blood Boil has been increased slightly.
o Pestilence no longer has a 10 seconds cooldown.
o Raise Dead has now been split into two spells:
+ Raise Dead now raises a ghoul or pet ghoul (if talented). Requires corpse dust if no humanoid corpse is nearby.
+ Raise Ally now raises a fallen party member as a ghoul and has no reagent. Available at level 72. This should now last for 4 minutes.
o Rune of the Stoneskin Gargoyle (two-handed only) now grants 25 Defense and 2% Stamina.
o Will of the Necropolis will now reduce the damage of any attack that takes the DK below 35% health by 5 /10/15% instead of boosting armor when wounded

Οι εδώ αλλαγές μου φαίνονται μια χαρά, δεν νομίζω να διαφωνεί κανεις?

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο Predator Εμφάνιση μηνυμάτων
o Bone Shield: The mitigation has been reduced from 40% to 20%.
o Icebound Fortitude now reduces damage by 20% instead of 50%. The amount of damage reduced increases with bonus Defense (to about 35% for 540 Defense, but can go higher).
o Rune Strike: Damage decreased from 200% to 150% but threat increased to 150% from 100%.
Αυτά ήταν λίγο μαλακίες αλλά αναμενόμενα, αν κάποιος είχε ρίξει μια ματιά στα φορουμ θα τα έβλεπε αυτά να έρχονται.

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο Predator Εμφάνιση μηνυμάτων

o Death Knights have access to unique death-knight only facial textures and skin tones. These can be selected at the character creation screen.
LuL φατσούλες για θανατικούς ιππότες μόνο!

Τελικά, δεδομένου οτι κάποιος ήταν ενημερωμένος για τα 3 βασικά nerf, πιστεύω οτι δεν είναι τόσο απογοήτευση το νέο patch για τους Death Knights.
--- Εντοπίστηκε και συγχωνεύτηκε μήνυμα από τον ίδιο χρήστη ---
Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο deMented Εμφάνιση μηνυμάτων
....έλεος..............
Ω ΘΕΟΙ! Ο deMented έχει δίκιο!!!

Τώρα το διάβασα! Χριστέ μου δηλαδή! Πλέον αν βλέπουμε fury, απλά τρέχουμε έτσι?
__________________
The Journey...
1-60 Server: Sunstrider Name: Caine
60-70 Server: Twisting Nether Name: Eosforos
Current status: Retired, old and cranky..
...ended
Newborn:
55-80 Server: Twisting Nether Name: Despondency

"The opportunity to secure ourselves against defeat lies in our own hands, but the opportunity of defeating the enemy is provided by the enemy himself"

Μαθηματικό Blog "Εις άτοπον απαγωγή"

Dota-Two | Dota 2 Fan-Site

Τελευταία επεξεργασία από devil.wont.cry : 12-12-08 στις 14:01 Αιτία: Αυτόματη συγχώνευση
Ο χρήστης devil.wont.cry δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 12-12-08, 18:37   #10
Νέο μέλος
 
Το avatar του χρήστη Nikzor
 Nikolaos


EN-Ghostlands (PvE)
Εγγραφή: 14-11-2008
Περιοχή: Όξαποδω
Μηνύματα: 23
Nikzor is on a distinguished road
Προεπιλογή

Θα πέσει γέλιο με το titan's grip...

Αν και εδώ που τα λέμε το hit rate ήταν αποτυχία να το μειώσουνε, ποιός αυξάνει το Hit rate του?... Ελάχιστοι.

Οπότε αν σου το μειώσουνε κιόλας και κατά 10% 15% (που στο διάλο ήταν πριν το πάνε στο 5%) ε τι θα χτυπάς? Παλαμάκια?
__________________
Sick my Duck
Ο χρήστης Nikzor δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση


Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν μπορείς να δημιουργήσεις θέματα
Δεν μπορείς να στείλεις απαντήσεις
Δεν μπορείς να αποστείλεις συνημμένα
Δεν μπορείς να διορθώσεις τα μηνύματα σου

BB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Trackbacks are σε λειτουργία
Pingbacks are σε λειτουργία
Refbacks are σε λειτουργίαΌλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 05:06.

Σύστημα Forum: vBulletin
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
WorldofWarcraft.GR (c) 2004-2011

Blizzard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25