Γενικά νέα Νέα για το World of Warcraft, The Burning Crusade και Wrath of the Lich King.


Επιστροφή   WorldofWarcraft.GR Forums > Ειδήσεις > Γενικά νέα


Cataclysm Beta Build 12803
LinkBack Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
Νέα Μηνύματα 21-08-10, 17:00   #1
Συντονιστής
 
Το avatar του χρήστη Ragnadriel
 Ragnadriel
των Real Life

Εγγραφή: 29-09-2009
Περιοχή: Κάπου στην Ευρώπη.
Μηνύματα: 3.851
Εικόνες: 471
Ragnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really niceRagnadriel is just really nice
News Cataclysm Cataclysm Beta Build 12803

Ένα ακόμα build, με διάφορες νέες αλλαγές, κυρίως πολλές αλλαγές στα classes. Θα έλεγε κανείς ότι είμαστε πλέον στην περίοδο του tuning των talents!


Παράθεση από Blizzard: (Πηγή)


Mounts

* Volcanic Stone Drake - Summons and dismisses a rideable Volcanic Stone Drake. / 1.5 sec cast
* Drake of the East Wind - Summons and dismisses a rideable Drake of the East Wind. / 1.5 sec castDeath Knight

Blood

* Blood Strike now deals an additional 10% damage for each of your diseases on the target. Down from 12.5%.


Unholy

* Raise Dead no longer requires Corpse Dust.Druid
Balance

* Wild Mushroom changed, only 3 mushrooms can be placed at one time (Down from 5).
* Cyclone cast time increased to 2 sec. Up from 1.5 sec.
* Faerie Fire now has a 35 yards range, up from 30 yards.
* Insect Swarm now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Starfire now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Entangling Roots now has a 35 yards range, up from 30 yards.
* Thorns now lasts 20 sec, down from 10 minutes. Damage increased by 1400% (Deals 447 damage instead of 32)
* Moonfire now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Wrath now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Moonkin Form now increases Nature and Arcane spell damage by 10%.
* Starlight Wrath now reduces cast time by 0.15/0.25/0.5 sec. (Up from 0.1/0.2/0.3 sec)


Feral

* Lacerate now stacks up to 3 times, down from 5 times.
* Mangle (Bear) no longer has a cooldown.
* Improved Feral Charge is now named Stampede
* Heart of the Wild moved to Tier 1 restoration.
* Furor is now a Feral Tier 1 talent - Gives you 33/66/100% chance to gain 10 Rage when you shapeshift into Bear Form, and you keep up to 33/66/100 of your Energy when you shapeshift into Cat Form, and increases your total Intellect by 2/4/6%.


Restoration

* Tranquility now heals every 2 sec, down from 5 sec. (Old tooltip bug?)
* Rebirth now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Revive now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Empowered Rejuvenation (Tier 6) renamed to Swift Rejuvenation (Tier 5) and revamped - Reduces the global cooldown of your Rejuvenation by 0.25/0.5 sec.
* Efflorescence now affects friendly targets within 4 yards, down from 15 yards.
* Wild Growth mana cost reduced to 27% of base mana, down from 55% of base mana.
* Fury of Stormrage moved from Tier 5 to Tier 4. Now also reduces the mana cost of your Wrath spell by 50/100%.
* Gift of the Earthmother moved from Tier 5 to Tier 6. Rejuvenation spell instant heal increased from 3/6% to 5/10%.
* Nature's Bounty now increases critical strike chance on Regrowth by 20/40/60% (Up from 10/20/30%) and now has a 33/66/100% chance to proc. (Up from 20/40/60%)
* Empowered Touch now Increases the healing done by your Healing Touch and Nourish spells by 5/10%, and your Nourish spell has a 50/100% chance to refresh the duration of your Lifebloom on targets.
* Naturalist moved from Tier 2 to Tier 1. Changed to 2-Ranks, down from 3-Ranks. Reduces the cast time of your Healing Touch and Nourish spells by 0.25/0.5 sec. (Up from 0.15/0.35/0.5 sec)
* Natural Shapeshifter is now a 2 ranks talent, down from 3 Ranks.
* Nature's Cure (Tier 5) *New* - Empowers your Remove Corruption spell to also remove a magic effect from a friendly target.
* Heart of the Wild is now a Tier 1 Restoration talent - Increases your maximum mana by 5/10/15%. In addition, while in Bear Form your Stamina is increased by 3/7/10% and while in Cat Form your attack power is increased by 3/7/10%.Hunter

Beast Mastery

* Rhumba is gone
* Cobra Shot now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Viper Venom now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Scorpid Venom now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Widow Venom now has a 40 yards range, up from 35 yards.


Marksmanship

* Aimed Shot now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Concussive Shot now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Steady Shot now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Arcane Shot now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Auto Shot now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Chimera Shot now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Marked for Death revamped - Your Arcane Shot and Chimera Shot have a 50/100% chance to automatically apply your Hunter's Mark ability instantly onto the target.
* Bombardment no longer increases the critical strike chance of your Volley.
* Silencing Shot no longer deals damage.


Survival

* Camouflage no longer reduces your movement speed and no longer increases the damage done by your next attack.
* Serpent Sting now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Scatter Shot now has a 20 yards range, up from 15 yards.
* Explosive Shot now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Black Arrow now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Serpent Spread now deals damage equal to 30/60% of the Serpent Sting total duration.
* Thrill of the Hunt is now a Tier 3 talent, down from Tier 4.
* Resourcefulness is now a Tier 4 talent, up from Tier 3.Mage
Glyphs

* Glyph of the Bear Cub was renamed to Monkey - Your Polymorph: Sheep spell polymorphs the target into a monkey instead.


Arcane

* Polymorph now has a 2 sec cast time, up from 1.5 sec. (All forms of Polymorph affected)Paladin


Holy

* Healing Hands is now named Holy Radiance.
* Denounce is now a Tier 3 talent, down from Tier 5.
* Illumination is now a Tier 5 talent, up from Tier 3. Now 2 Ranks instead of 3 Ranks. you gain mana equal to 15/30% of the base cost of the spell. (Up from 10/20/30%)


Retribution

* Inquisition is no longer exclusive with Holy Shield.
* Divine Purpose now has a 40% chance to generate Holy Power, up from 20%.
* Long Arm of the Law now increases movement speed by 45%, up from 30%.
* Eternal Glory now has a 20% chance not to consume Holy Power, down from 40%.Priest


Discipline

* Renewed Hope now increases critical effect chance by 5/10%, up from 3/6%.


Holy

* Holy Word: Chastise *New* - Chastise the target for 563.9 to 632.71 Holy damage, and Immobilizing them for 2 sec. 15% of base mana, 30 yd range, Instant cast, 45 sec cooldown
* Heavenly Voice is gone.
* Binding Prayers is gone.
* Holy Concentration moved from Tier 4 to Tier 3 and revamped - Increases the amount of mana regeneration while in combat by an additional 10/20%.
* Serendipity now reduces cast time by 10/20% (up from 6/12%) and also reduces mana cost by 5/10%. Stacks up to 2 times, down from 3 times.
* Surge of Light is gone.
* Revelations (Tier 5) *New* - While in a Chakra state, your Holy Word: Chastise ability will transform into a different ability depending on which state you are in. Holy Word: Serenity (Heal) - Instantly heals the target for 3161.85 to 3730.47, and increases the critical effect chance of your healing spells on the target by 25% for until cancelled. 45 sec cooldown. Holy Word: Aspire (Renew) - Instantly heals the target for 2363.56 and another 4471.99 over until cancelled. 15 sec cooldown. Holy Word: Sanctuary (Prayer of Healing) - Blesses the ground with Divine light, healing all within it for 298.75 to 355.32 every 2 for 15 sec. Only one Sanctuary can be active at any one time.
* Twirling Light (Tier 6) *New* - When you deal damage with Smite, Holy Fire, or Holy Word: Chastise your next Flash Heal is instant at 75% reduced mana cost, but heals for 30% of the amount. Lasts for 10 sec. When you deal damage with Smite, Holy Fire, or Holy Word: Chastise your next Flash Heal is instant at 75% reduced mana cost, but heals for 60% of the amount. Lasts for 10 sec.


Shadow

* Mind Spike now has a 35 yards range, up from 30 yards.
* Mind Sear now has a 35 yards range, up from 30 yards.
* Mind Control now has a 30 yards range, up from 20 yards. 2 sec cast time, down from 3 sec.
* Devouring Plague now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Mind Flay now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Mind Blast now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Darkness now increases Spell haste by 1/2/3% instead of increasing Shadow damage by 2/4/6%.Rogue

Subtlety

* Smoke Bomb now has a 8 yard radius, down from 10 yards.
* Serrated Blades now has a 10/20% chance per combo point to proc. (Up from 6/12%)Shaman

Elemental

* Totemic Wrath is now a Tier 4 talent, down from Tier 5.
* Unrelenting Storm is gone.
* Fulmination (Tier 5) *New* - When you have more than 3 Lightning Shield charges active, your Earth Shock spell will consume any surplus charges, instantly dealing their total damage to the enemy target.
* Rolling Thunder (Tier 4) *New* - When you deal damage with Lightning Bolt or Chain Lightning while your Lightning Shield ability is active, you have a 30/60% chance to recover 1% of your mana and to generate an additional Lightning Shield charge, up to a maximum of 0/9 charges.


Enhancement

* Elemental Weapons reworded - Increases the passive bonuses granted by your Flametongue Weapon and Earthliving Weapon abilities by 20/40%, the damage of your extra attacks from Windfury Weapon by 20/40%, and the effectiveness of the ongoing benefits of your Unleash Elements ability by 25/50%.


Restoration

* Totem of Tranquil Mind now causes party or raid members within 30 yards to lose 30% less casting or channeling time when damaged.Warlock


Affliction

* Seed of Corruption now has a 35 yards range, up from 30 yards.
* Curse of the Elements now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Curse of Tongues now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Drain Mana now has a 40 yards range, up from 35 yards. Now lasts 3 sec, down from 5 sec.
* Bane of Doom now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Curse of Weakness now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Fear now has a 30 yards range, up from 20 yards. Cast time increased from 1.5 sec to 2 sec.
* Bane of Agony now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Drain Soul now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Unstable Affliction now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Drain Life now has a 40 yards range, up from 35 yards.
* Doom and Gloom now increases critical strike chance of Bane of Agony by 4/8% instead of increasing its damage by 5/10%.


Demonology

* Summon Felhunter, Summon Succubus, Summon Felguard, Summon Voidwalker, Summon Imp now have a 6 sec cast time. Down from 10 sec.
* Demon Soul now costs 15% of base mana instead of 1 Soul Shard.
* Demonic Aegis revamped - Increases the amount of health generated through spells and effects granted by your Demon Armor by 25/50%, and increases the amount of health regenerated by your Fel Armor by 50/100%.
* Master Summoner now reduces casting time of summoning spells by 0.5/1 sec (down from 2/4 sec) and mana cost by 50/100%. (Up from 20/40%)
* Demonic Rebirth (Tier 2) *New* - If your summoned demon dies, you gain the Demonic Rebirth effect reducing the cast time of your next summon demon spell by 50/100%. Lasts for 10 sec.
* Fel Armor spell power bonus no longer scales with Spirit.


Destruction

* Fel Flame now has a 35 yards range, up from 30 yards.
* Incinerate now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Soul Fire now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Shadow Bolt now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Bane of Havoc now has a 40 yards range, up from 30 yards.
* Shadowburn now has a 35 yards range, up from 20 yards.

__________________
Ένας για όλους και όλοι για μένα.
Και ο Marilian ΣΤΑ ΤΡΑΙΝΑ.Mission accomplished:
Ο χρήστης Ragnadriel δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση


Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν μπορείς να δημιουργήσεις θέματα
Δεν μπορείς να στείλεις απαντήσεις
Δεν μπορείς να αποστείλεις συνημμένα
Δεν μπορείς να διορθώσεις τα μηνύματα σου

BB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Trackbacks are σε λειτουργία
Pingbacks are σε λειτουργία
Refbacks are σε λειτουργίαΌλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:08.

Σύστημα Forum: vBulletin
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
WorldofWarcraft.GR (c) 2004-2011

Blizzard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17